Sbor dobrovolných hasičů Všeň

SDH Všeň

Sbor dobrovolných hasičů Všeň

Všeňské sdružení hasičů

 

     Bylo založeno 10.06.1890, kdy byla "Svolána schůze, kde bylo usneseno založiti hasičský sbor, který ponese jméno "sbor dobrovolných hasičů Všeňsko-Mokerských" se sídlem ve Všeni“.
     Roku 1906 byla zakoupena dvoukolová stříkačka, auto značky RAF za 2100 Kčs bylo zakoupeno v roce 1934. Roku 1956 byla postavena nová zbrojnice, přiděleno auto Tatra 805 a motorová stříkačka DS 12.
     Dne 21. dubna 1995 ministerstvo vnitra ČR registruje na žádost přípravného výboru stanovy všeňského sdružení hasičů jako dobrovolného sdružení občanů se sídlem ve Všeni, jehož součástí je hasičský sbor Všeň.
 
                    V srpnu 2002 jeli Bečka J., Cymbál V., Jiránek P., Kočí M.,  Král L., Loup L. a Zajíček F. pomoc odstraňovat následky povodní do obce Zálezlice a tímto se pak odstartovala další kapitola všeňské jednotky, respektive její obnovení. V této době měla jednotka 16 členů.
                    V dnešní době má jednotka 14 členů a je zařazena v kategorii JPO III/1, k dispozici má vozidlo Liaz K 25 a Avii DA 12  a další potřebné vybavení k výjezdům.
 
SDH Všeň  
                  
  Všeňské sdružení hasičů čítá 89 členů a pomáhá při zabezpečení některých obecních akcí jako např. Cesta lesem pohádek, Haškova velocipiáda, strojení vánočního stromu a jiných. 

 

 

Více informací a zajímavostí na oficiálních stránkách SDH Všeň.