Obec

Obec Všeň

se nachází v libereckém kraji, cca 30 kilometrů jižně od Liberce, v blízkosti dálnice D10.

 

Statistické údaje:

ZUJ:  577677  
Počet částí:  3 Všeň - Mokrý - Ploukonice
Katastrální výměra:  561 ha  
Počet obyvatel:  610  údaj platný k 01.01.2016
Z toho v produkt. věku:    
Průměrný věk:    

    

Obec Všeň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farní ves Všeň, ležící na staré silnici z Turnova do Sobotky, se v dochovaných písemných pramenech poprvé připomíná v roce 1318. V současné době je stejnojmenná pojizerská obec tvořena ještě i původními zemědělskými osadami Mokrý a Ploukonice, které se rozložily na samém levém břehu řeky Jizery. Tu pak zde překračuje železobetonový obecní most z roku 1912 (technická památka) na pravý břeh, odkud již vedla kratší cesta směrem ke Svijanům, kde v zámku od roku 1593 bylo sídlo panství pro všechny osady včetně dosud rohozecké Všeně...
Při jižním okraji území obce, které zde sousedí s letoviskem Skokovy a rozsáhlými Žehrovskými lesy až po středověký hrad Kost (sídlo panství pro Všeň do roku 1371, kdy přešla pod Rohozec), je poněkud schována část všeňské osady - polosamota Dvora Borčice s chovem koní. Samotná Všeň, od nepaměti dělená na Hrubou Stranu (jihozápad) a Malou Stranu (severozápad), se obydlími původních domkařů, řemeslníků, ale i hudebníků, i hospodářskými staveními dřívějších rolníků, rozkládá na návrší nad širokým údolím středního Pojizeří. Dominantní gotická stavba farního kostela svatých apoštolů Filipa a Jakuba (v podobě poslední přestavby po požáru v roce 1832), jejichž svátek je oslavován tradiční poutí v 1. květnovou neděli, je jakýmsi svorníkem mezi malebným údolím Pojizerským na západě a romantickou krajinou Českého ráje na východě (včetně blízkého skalního městečka se zbytky skladního hrádku Kozlovy a pohádkového rybníčku Vústra). Mezi první doložené vlastníky jednotlivých osad obce patří Markvarticové a Vartenberkové, Šlikové, Valdštejnové a další. Výstavná farní budova, dnes již sloužící obci jako její sídlo, nahradila starou všeňskou faru, která vyhořela během třicetileté války. Další významnou institucí byla a je škola, která do dnešní podoby zbudována v roce 1876 a slouží dosud jako trojtřídní základní škola pro děti z obce a okolí. V obci je řada zachovalých staveb lidové architektury a drobných plastik (křížů a soch) od věhlasných i zapomenutých lidových umělců s křesťanských cítěním. Hřbitov, který obklopuje kostel, je místem posledního odpočinku všech věrných předků z celého farního obvodu i některých osob, které se zapsaly do podvědomí obce i okolí svým životem a prací; je jedinečným rozhledovým místem i pozoruhodnou galerií výtvarných děl mistrů kameníků a sochařů.

Popis znaku: V modrém štítě (barva Jizery) se dvěma stříbrnými břevny (přičleněné osady Mokrý a Ploukonice) zlato-černě (barvy erbu Vartenberků - dávných vlastníků Všeně) polcený snížený vydutý hrot se stříbrným třešňovým květem (který jako symbol obce a naděje rozkvétá ve všeňském sadě na jaře o svátku /3. května/ patronů obce) se zlatým semeníkem na vrcholu (základ budoucího plodu - šťastné budoucnosti obce).

Barvy praporu jsou: zlatá, bílá a modrá.

Pamětihodnosti: Typická venkovská zástavba domků, chalup a statků. Mezi nejstarší statky patří č. p. 14 ve Všeni, který je mohutným špýcharovým domem z 2. poloviny 16. století. Poblíž stojí i roubená "myslivna" č. p. 16. Rovněž roubené stavení naproti škole č. p. 11 pamatuje mnoho. V Mokrém se dochovala po bývalé usedlosti č. p. 12 původní barokní vrata v podobě brány. Tři podobné brány, ale již bez plastických motivů, najdeme v Ploukonicích u usedlostí č. p. 2, 5 a 13. O kostele, jehož vznik je spojen se samými počátky Všeně, je zmínka výše. Kostelní schodiště zdobí soubor 6 pískovcových plastik z dílny barokních sochařů Jelínků z Kosmonos. Od lidových mistrů jsou kříže (Boží muka) ve Všeni, Mokrém a u Ploukonic a sochy P. Marie na Malé Straně, sv. Jana Nepomuckého na Hrubé Straně, sv. Františka Xaverského (u Dvora Borčice) a sv. Jana (v poli u Žďáru).

Osobnosti: František Jan Tomsa (1751 - 1814) - spisovatel doby probuzenecké, Josef Ladislav Kendík (1818 - 1884) - vlastenecký buditel, kněz, PhDr. Matěj Kovář (1840 - 1934) - školní rada a spisovatel, Petr Matoušek (1867 - 1951) - vlastivědný pracovník a fotograf, autor obecních dějin, František Marko Neťuka (1888 - 1921) - kapitán ruských legií, hrdina od Zborova, plukovník Josef Hrdina (1912 - 1942) - statečný čs. zahraniční letec RAF, Ing. Jan V. Janků (1902 - 1980) - významný odborník v silnoproudé elektronice, Ing. Antonín Chlum (1910 - 1987) - projektant a stavitel velkých vodních děl (Lipno, Želivka), Dr. Ing. Stanislav Kopal (1895 - 1980) - vrchní zemědělský rada, odborník ve vinařství a bramborářství, Ing. Josef Souček (1901 - 1965) - novátor ve šlechtění zeleniny.

Zajímavé geodetické údaje: Práh kostela sv. Filipa a Jakuba ve Všeni je 286,68 metrů nad mořem, střed makovice věže kostela je 323,08 metrů nad mořem, takže výška věže od prahu k makovici je 36,4 m.