Dvůr Borčice

Historie a současnost

 

Dvůr Borčice je samota ležící v katastrálním území obce Všeň V Chráněné krajinné oblasti Český ráj.

 

     První zmínky o jeho existenci se datují od 15.století –„ Bývalá obec Borčice zašla, ale její jméno před tím přešlo na blízký dvůr, který se nazýval v 15.století Hvozdec, pak do 17.století Hvozdecko a teprve od třicetileté války Borčice“  ...... (Lev Šimák: Soupis památek okresu Turnov).

Borčice, někdy ves, nyní poplužní dvůr u Všeně v okrese Turnovském.
     V 19. století patřil dvůr Borčice pod svěřenecké panství Svijany, jehož vlastníkem byl Jeho jasnost Alain kníže z Rohanů, vévoda z Montbazonu a Boillonu se sídlem na Sychrově. Od něho si „smlouvou pachtovní“ usedlost  pronajal Václav Souček s manželkou Marií k 1.1. 1896.
     Václav Souček pak po vzniku Československé republiky, a po vyhlášení první pozemkové reformy, Dvůr Borčice jako zbytkový statek od Národního fondu v roce 1928 odkoupil.
     Po svém otci v roce 1938 dvůr převzal Ing. Josef Souček se svou manželkou Annou. Dvůr zmodernizoval a převedl na semenářský a šlechtitelský podnik se zaměřením na zeleninu. Vyšlechtil řadu původních odrůd a stal se uznávaným šlechtitelem a rostlinným fyziologem.
     Po roce 1948 vešly v platnost zákony o revizi první pozemkové reformy, podle kterých byly zbytkové statky bez náhrad vyvlastněny státem. Součkova rodina byla vystěhována a po krátkém využití dvora Krajským výzkumným ústavem usedlost převzalo JZD Všeň.
      V souladu s budováním socialistického zemědělství (výstavba nových objektů) byl brzy dvůr opuštěn a nezadržitelně chátral. Až v sedmdesátých letech se dvůr stal sídlem Jezdeckého klubu SSM při JZD Všeň.
       Když v roce 1991 dcera ing. Josefa a Anny Součkových Ing. Jana Lyerová (roz.Součková) dvůr v restituci převzala a začala se svým manželem a synem hospodařit, zaměřila se na chov koní a jejich využití v agroturistice, k čemuž dopomáhá poloha dvora v Českém ráji....  (Ottův slovník naučný)


       V současné době farma hospodaří na 54 hektarech trvalých travních porostů v ekologickém režimu. Je zde ustájeno kolem 50ti koní, pořádají se zde jezdecké kurzy, vyjížďky do okolí, letní dětské tábory, které si během téměř 25let získaly mezi mládeží velké obliby a další akce mnohdy celostátního významu.
       V roce 2016 uplyne 120 let od doby, kdy dědeček dnešní majitelky se rozhodl spojit svůj život se dvorem Borčice. Po krušných dobách totalitního režimu se rodinný majetek vrátil do rukou jeho vnučky a hospodaření převzal jeho pravnuk, čtvrtá generace rodu. .....